به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان؛ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی افزود: پیش از این فقط کاغذ روزنامه ای در لیست عرضه آن به نرخ دلار دولتی قرار داشت که با رایزنیهای انجام شده و باتوجه به اینکه کتاب هم یک نشریه است، موافقت شد کاغذ تحریر هم به سایر نشریات اختصاص یابد.

سیدمحمدرضا دربندی با تاکید بر اینکه آمادگی هر نوع حمایت و همکاری از نشریات هرمزگان را داریم بیان کرد: اداره کل ارشاد هرمزگان هرچه سریعتر لیست متقاضیان کاغذ را به این اداره ارایه دهد.

وی در خصوص بیمه تکمیلی خبرنگاران هم گفت:پیگیریم تا ۵۰۰سهمیه دیگر به لیست بیمه تکمیلی اضافه شود.

دربندی در خصوص آشنایی مدیران مسوول با قوانین مالیاتی تاکید کرد و گفت: دوره آموزشی در همین زمینه در تهران برای مدیران مسوول برگزار می شود و در استانها نیز اقدام کنند تا با مشکلات مالیاتی مواجه نشوند.

رییس انجمن روزنامه نگاران هرمزگان هم در این نشست رفاه و معیشت مناسب خبرنگاران را وابسته به وضعیت مناسب اقتصادی مطبوعات ذکر کرد و افزود: اگر بتوان اقتصاد رسانه را تقویت کرد قطعا خبرنگاران و کادر اداری رسانه ها با مشکلاتی چون بیمه، حقوق پایین و مشکلات معیشتی روبرو نخواهند شد.

فاطمه رکن الدینی خواستار توجه ویژه به رسانه های استان هرمزگان به دلیل کمبود امکانات زیرساختی حوزه مطبوعات شد.

در این نشست مشکلات و مسائل مطبوعات هرمزگان مطرح و وعده رفع آن با پیگیری های انجمن داده شد.