مراسم تجلیل از خبرنگاران
مراسم تجلیل از خبرنگاران
گزارشگر : انجمن های صنفی روزنامه نگاران هرمزگان |

مراسم تجلیل از خبرنگاران و اعضای انجمن های صنفی روزنامه نگاران و مطبوعات و رسانه استان هرمزگان در رستوران زیبای پرشین گلف بندر شهید حقانی