امیل دورکیم می گوید همبستگی و یکپارچگی جوامع ابتدایی توسط  انسجام مکانیکی حفظ خواهد شد.

اما پیدایش صنعت گرایی جوامع نوینی بوجود آورد که بر مبناي تقسیم وظایف کاري بین اعضاي جامعه مشخص می شد. افراد در این جوامع بصورت ارگانیک بهم پیوند می خورند،اگر چه نگرشهاي متفاوتی به جهان دارند. وابستگی متقابل با وجود مناسبات قراردادي غیرشخصیبر پایۀ محکمتري قرار می گیرد. وي تأکید می کرد که باید توجه خاصی به رشد اخلاقی متناسب باصنعت گرایی شود، تا وجدان یا آگاهی جمعی مطلوب پدید آید. باید در جهت رشد و توسعه هیأتهایی مثل اتحادیه هاي صنفی گامهایی برداشت، زیرا مردم را در پیوندهاي اجتماعی نزدیک تري منسجم می سازد .

انجمن های صنفی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش موثری در دستیابی به توسعه دارند. و به عنوان محور اساسی و عامل ارتباط دهنده بین اعضا و نهادهای  دولتی فعالیت می کنند. در واقع، انجمن های صنفی زیر بنای اصلی نهادهای مستقلی را تشکیل می دهند که فضای مناسبی را برای سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری بالا و انعطاف پذیری بوجود می آورند و می توانند نقش فزاینده ای را در حمایت از اعضا ایفا کنند

بر اساس ماده یک اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای« آیین‌نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی وکانون های مربوط» و به منظورحفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه های استان هرمزگان ، «انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان هرمزگان» تشکیل گردید . طبیعتا فعال رسانه ای  به صورت فردی تنها می‌توانند در مورد دستمزد و شرایط کاری شخص خود با کارفرما وارد مذاکره شود . اما در دفاع از خقوق آنها نیاز به ایجاد تشکل بود چرا که  قدرت جمعی است که اعطای امتیازاتی فراتر از آن، از طرف کارفرمایان و دولت به آنها را ممکن می‌سازد؛ از طرف دیگر در نبود تشکل‌ها ، قدرت چانه زنی کاهش می‌یابد .با این رویکرد بنا بر تشکیل انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان هرمزگان نهاده شد .

نیاز به فعالیت منسجم رسانه ها و لزوم حمایت از فعالان رسانه استان هرمزگان موجب گردید تا جمعی از پیشکسوتان این عرصه به عنوان موسسین این موضوع را به جد پیگیری نمایند . فاطمه رکن الدینی قلعه دژ،حسین روحی و رضا زرگر به عنوان موسسین اقدامات قانونی را انجام داده و با استقبال اهالی رسانه روبه رو شد . لذا اولین مجمع مجمع عمومی در اواخرتیرماه ۱۳۹۶برگزار گردید .اولین اعضا هیئت مدیره و بازرسان با رای اعضا منصوب فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان به مجوز شماره :         ۱۹۷-۳/۱-۳۰ اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  بندرعباس از آبان ماه همان سال آغاز گردید .

این انجمن با هدف تحت پوشش قرار دادن روزنامه نگاران اعم از نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيست ها، طراحان، كاريكاتوريست ها، مترجمان، استادان عضو هيات هاي تحريريه و اعضاي تحريريه رسانه های هرمزگان فعالیت خود را با بیش از ۵۰عضو آغاز نمود . که امروز بحمدلله با استقبال اهالی رسانه به بیش از یکصد نفر رسیده است . البته اقدامات مطلوبی مطابق با اهداف و وظایف در مدت فعالیت داشته و قطعا با تداوم همراهی اعضا افق های روشن تری در انتظار این تشکل خواهد بود . باید متذکر شد با پیگیری های انجام شده انجمن کارگری روزنامه نگاران استان هرمزگان به عنوان یک موسسه غیر تجاری به ثبت رسمی به شماره ۱۸۱۴رسید .

اعضای هیات مدیره:

رییس هیات مدیره: فاطمه رکن‌الدینی قلعه دژ

ناِئب رییس هیات مدیره: عبدالعلی پوراشرف

خزانه‌دار هیات مدیره: غلامعباس شمس‌الدینی

دبیر هیات مدیره: حسین روحی

علی البدل هیات‌مدیره: بهاره بیژنی پور-پدرام مجیدی

بازرس اصلی: میرزا علیرضا ذاکری

بازرس علی البدل: شهین صادقی

—————————————————

اعضای هیات مدیره جدید :سال ۱۴۰۰

رئیس هیات مدیره :غلامعباس شمس الدینی

نائب رئیس هیات مدیره : عبدالعلی پور اشرف

خزانه دار هیات مدیره : شهین صادقی

دبیر هیات مدیره : حسین روحی

علی البدل هیات مدیره :رضا زرگر-اسماعیل خاشعی برنطین

بازرس اصلی: جمیله دبیرنیا

بازرس علی البدل :بهاره بیژنی پور