« حسین روحی »، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان در گفتگویی خبری اظهار کرد: در این دوره با مشارکت اکثریت اعضا به صورت کاملا الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: غلامعباس شمس الدینی ، عبدالعلی پور اشرف و شهین صادقی به ترتیب حائز بیشترین آرا  به عنوان اعضای اصلی شدند و رضا زرگر و اسماعیل خاشعی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان ادامه داد: همچنین جمیله دبیری نیا به عنوان بازرس اصلی و بهاره بیژنی به عنوان بازرس علی البدل برای یک دوره یکساله برگزیده شدند.

وی گفت: اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان از برگزار کنندگان انتخابات ، ناظرین ، اداره کل  تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و مشارکت اعضا در برگزاری انتخابات تشکر و قدردانی کردند.

گفتنی است هیئت مدیره  جدید پس از طی مراحل قانونی اعتبارنامه خود را از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت خواهند کرد