به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان، ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران با حضور روابط عمومی های برتر و نخبگان و اساتید کشوری این حوزه در مجموعه تلاش وزارت کار برگزار و در طی آن ستاره ارتباطی دولت، ستاره طلایی، ستاره شایستگی، ستاره پیشکسوت، ستاره آموزشی، ستاره زرین، ستاره ملی و ستاره خدمت معرفی و از آنان با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در ششمين جشنواره ستارگان روابط عمومی ايران با رای هيئت داوران “ستاره روابط عمومی” در سال ٩٧ را کسب نمود و مریم ذوالفقارپور مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان ستاره روابط عمومی در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران معرفی و تندیس و لوح این جشنواره را دریافت کرد.