غلامعباس شمس الدینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) و انتخاب جوان برتر گفت: این جشنواره ملی تقریبا ۱۳۸۹ که در شورای عالی جوانان مصوب شده،و اهدافی چون شناسایی جوانان مستعد و توانمند و برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی آنان،الگو سازی مناسب برای جوانان و کمک در جهت رشد و ارتقاء هدفمند آنان،تقویت روحیه تحقیق، ابداع و ابتکار در تمام زمینه‏های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از طریق حمایت مادی و معنوی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت نسل جوان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را دنبال می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان افزود : طبیعتا انتظار اینست این جشنواره ملی در بهترین شکل ممکن برگزار شود .اما متاسفانه در بیشتر سالها انتخاب جوانان برتر در مرکز استانها به ویژه هرمزگان با انتقادات جدی روبروست . بطور مثال در ماده ۵آیین نامه جشنواره دستگاههای محوری برای معرفی برترینها معرفی شده اند. اگر دستگاهها باید معرفی کنند چرا اسناد و مدارک باید به دبیرخانه ارسال شود . انتخاب جوان برتر توسط دستگاههای دولتی انتخابی جهت دار خواهد بود. و به اعتقاد من ضرورتی برای انتشار فراخوان وجود ندارد. بالاخره مدیران این دستگاههای محوری با سلایق خاص افراد را انتخاب می کنند. غیر شفاف بودن ضربه جدی را به جشنواره وارد خواهد کرد و رقابتی را برای جوانان ایجاد نمی کند. و از همه مهمتر انتخاب غیرشفاف با اهداف جشنواره مغایر است. بهر حال اهداف این جشنواره ومعرفی الگوها و تجلیل از جوانان برتـر( ۱۸ تا ۳۵ سال)، زمینـه‌سازی بـرای توسعه ارزشهای متعالی و روحیـه فداکاری و ایثار، خلاقیت، افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده، تقویت ایمان، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی است .لذا باید با نهایت وسواس و دقت نسبت به انتخاب برترینها اقدام کرد.

شائبه هایی وجود دارد اما پیشداوری نمی کنیم
شمس الدینی ضمن بیان برخی شائبه ها در انتخاب جوان برتر (جوانان برتر ایران زمین) در هرمزگان تصریح کرد : ۲۲ نهاد یا دستگاه در انتخاب جوان برتر در ۱۱حوزه دخالت دارند سئوال من اینست چرا نباید تشکل ها، مراکز تخصصی ،کارشناسان خبره در انتخاب جوان برتر صاحب رأی نباشند ؟ که امروز شائبه انتخاب دولتی بوجود آید .شائبه اعمال سلیقه وجود داشته باشد . ما به عنوان یک تشکل صنفی در حوزه خودمان (رسانه) به دقت مسئله را زیر نظر داریم و قطعا بعد از معرفی نفرات برتر نظر صنفی خودمان را بیان خواهیم کرد . هرچند شائبه هایی وجود دارد اما پیشداوری نمی کنیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به سخنان معاون امور جوانان وزارت ورزش که جشنواره با شبک و سیاق نوینی اجرا می شود ، گفت :اگر این سبک و سیاق نوینی که آقای یامین پور گفته ، به نفع جوانان و انتخاب شایسته برترینها باشد قطعا مورد حمایت قرار می گیرد اما اگر این سبک محدود کننده و در عین حال دخالتهای دولتی را بیشتر می کند شک نکنید این جشنواره به اهدافش نخواهد رسید .

توصیه من به اداره کل ورزش و جوانان استان و داوران محترم جشنواره اینست که اجازه دخالت به برخی صاحبان قدرت برای انتخاب جوان برتر ندهند و کمک کنند تا در سالهای آتی بیشتر این جشنواره رقابتی و عدالت محور ادامه پیدا کند. بهرحال درست است که افراد باید در سامانه آثار و مدارک را بارگذاری کنند اما هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله دارد. هرگاه مبنا لیاقت و شایستگی افراد باشد قطعا جامعه هدف هم از آن استقبال می کند.